Også i foreldretvister om samvær legger norske domstoler for lite vekt på betydningen av biologiske bånd mellom barn og foreldre, mener artikkelforfatteren.

Når Norge i løpet av kort tid er dømt av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for krenkelse av retten til familieliv i fire barnevernsaker – og flere står for tur – handler det ikke om at det slås ned på enkeltstående saksbehandlingsfeil, men om et fundamentalt oppgjør med det syn på forholdet mellom foreldre og barn som preger norsk barnevern.

Klikk her for å lese mer.