Barnebidrag

Den som ikke har daglig omsorg for sitt barn, eller fast bosted som er barnelovens uttrykk, må som regel betale bidrag for barnet. Dette kan partene avtale selv i mellom, men det kan også fastsettes av NAV etter reglene i det som formelt heter «Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot», vanligvis kalt bidragsforskriften. På NAVs nettsider finner du en bidragskalkulator som er en hjelp til å finne ut hvilket bidrag NAV kommer til å fastsette i din sak, men den vil ikke alltid gi svarene du trenger. Vi kan rådgi deg basert på vår dypere kunnskap i emnet. NAV kan gjøre feil, og det kan være grunn til å klage over bidraget. Vi hjelpe med det.

Bidragsspørsmål kan også tas med i rettssaker om hvor barnet skal bo fast eller samvær, men det er sjelden at det skjer. Enda sjeldnere er rettsaker mot NAV om gyldigheten av bidrag, men vårt firma har erfaring med å vinne frem i sliek tvister.

Kontakt oss