Polsk

Firma zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych jak i reprezentacja przed urzędami w Norwegii.

Pomoc prawna między innymi w sprawach rodzinnych, najmu mieszkań i dotyczących nieruchomości, prawem pracy, i odszkodowaniem. Także Z rożnymi skargami, na przykład na decyzję NAV, decyzji UDI o wydalenie itd.

Adwokat Victoria Marciuch Sevenoaks mówi po polsku, kontakt z innymi adwokatami w firmie po norwesku lub angielsku.

Mail: advokat.marciuch@icloud.com
Telefon: 47 96 43 86

Ceny:
Od 1400 – 1600NOK + 25% vat. za godzinę zależne od sprawy (brutto 1750 – 2000 kr).


Darmowa porada prawna:

W niektórych przypadkach państwo norweskie pokrywa całość lub część kosztów adwokackich.

Prawo do darmowej pomocy prawnej przysługuje tylko w niektórych sprawach ocenianych jako wyjątkowo ważne dla danego człowieka, na przykład:

Prawo karne:
Obrona oskarżonego w sprawie karnej przed sądem. W przypadkach podejrzenia o przestępstwo i aresztowania. Reprezentowanie klienta przed sadem w sprawie o ustalenie aresztu śledczego.

Osoby poszkodowane: 

W imieniu osób poszkodowanych na skutek przestępstwa wystąpienie o odszkodowanie (voldsoffererstatning), także porady w związku ze złożeniem zameldowania na policji.

“Barnevern”:
Sprawy o odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich, reprezentowanie rodziców w sprawach przed komisja wojewódzka (fylkesmemnda).

Aby otrzymać bezpłatną pomoc adwokacka w sprawach innych niż karne przed sądem i “barnevern” przed komisja wojewódzką/lub sądem należy spełniać odpowiednie warunki finansowe:

Roczny dochód dla osób samotnych nie może przewyższać 246.000 nok brutto, roczny dochód dla małżonków/partnerów nie może przewyższać 369.000 nok brutto, majątek nie może przewyższać 100.000 nok.

Warunki finansowe są liczone na podstawie sytuacji finansowej na dzień dzisiejszy.

Prawo rodzinne: Podział majątku przy rozwodzie (dotyczy również “samboere”) i ustalenie podziału opieki nad dziećmi

Prawo mieszkaniowe: Husleieloven § 9-8 dot. eksmisji

Prawo pracy: Wypowiedzenia oraz dyscyplinarne zwolnienia z pracy

Skargi na decyzję NAV 

Odszkodowanie za niesłuszne podejrzenie w sprawie karnej i niesłuszne przetrzymanie w areszcie.