Om oss

Vi er et lite advokatfirma med mye kompetanse og erfaring. Vi holder til i et nabolag like utenfor sentrum i Oslo vest, og det er lett å nå frem til oss.

Vi er innrettet på å hjelpe enkeltmennesker med deres juridiske problemer over et bredt spekter.

Vi har bistått mange hundre klienter gjennom årene og bygger stadig opp mer kunnskap og erfaring. Vi har spesielt mye praksis på barne- og familierett. Det omfatter skiftespørsmål, samboerkontrakter, arvesaker og testamenter.

Vi rådgir gjerne for å kunne forebygge konflikter, men er det først oppstått tvist, så trenger du en advokat som kjenner til hvordan rettssystemet fungerer. Vår omfattende erfaring med prosedyre for domstolene kommer deg til gode.

Vi har språkkompetanse i spansk og fransk foruten norsk og engelsk.

Fagområder

Evalueringer

«Advokat Øivind Østberg setter seg godt inn i sakene og er veldig solid på jussen. Prosesskrivene er grundig utarbeidet og han stiller godt forberedt til møter i retten. Østberg har representert meg i saker etter barneloven, og min erfaring er at han har et tydelig barneperspektiv i sitt arbeid. Han er også oppdatert på barnepsykologisk faglitteratur.»

Andreas, 52 år og far til 3, selvstendig næringsdrivende, bor i Vestfold

«Jeg har brukt advokat Østberg i en barnefordelingssak for tingrett og lagmannsrett. Han gjorde en meget bra jobb for meg. Han var meget godt forberedt og gjennomførte saken på en meget profesjonell måte. Jeg anbefaler ham uten forbehold for representasjon i barnefordelingssaker.»

Jørgen, 58 år, far til 3, bor i Akershus

«Jeg er strålende fornøyd med det du (Advokat Østberg) gjorde for meg i skiftesaken. Informasjonsflyten var bra, du hørte på det jeg sa, og jeg følte meg trygg hele veien.»

Laila, 44 år, bor i Akershus

“Tusen takk (Advokat Marciuch Sevenoaks) for engasjementet og rask hjelp i saken om varsel om utvisning” 

Daria, 37 år, bor i Oslo

«Hele erstatningssaken kostet meg mye personlig, men gjennom advokat Marciuch Sevenoaks fikk jeg lagt frem saken min og ble hørt. Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg fikk veldig godt juridisk råd, og om jeg i fremtiden kommer til å trenge advokat så kommer jeg til deg.» 

Nina, 64 år, bor på Vestlandet

«Øivind Østberg ble vår advokat i forbindelse med en ankes i en straffesak og en barnevernssak i 2011. Han var vår advokat gjennom ankesaken i lagmannsretten som resulterte i full frifinnelse og han har bistått oss gjennom hele barnevernssaken etter det og helt frem til i dag.

Advokat Østberg er en meget dyktig advokat som vi anbefaler på det sterkeste. Han har full oversikt over relevante lover og regler. Overfor oss og diverse motparter har han alltid opptrådd korrekt, saklig med empati og mellommenneskelig forståelse. Han kjenner både systemet i barnevernet og rettssystemet usedvanlig godt.

Vår sak har vært noe spesiell da vi har opplevd både den verste og den beste siden av barnevernet. Han har en sunn kritisk innstilling til barnevernet samtidig som han har god forståelse for den utfordringen barnevernet ofte har med kompliserte saksforhold.

Som jurist har han en egen evne til å innlemme klienten i de forskjellige lover og forklare dette på en forståelig måte. Han har alltid gitt en ærlig vurdering av hvordan saken står uten å hverken pynte på eller svartmale situasjonen.

Vi gir ham våre sterkeste anbefalinger.»

Her finner du en artikkel om sakene der vi bisto disse foreldrene

Truls og Anna, Foreldre til 3, Oslo

«I løpet av noen kritiske år hvor jeg ble forhindret fra å treffe mine barn fikk jeg juridisk hjelp av advokat Øivind Østberg. Østberg er meget dyktig på dette feltet, og gav meg særdeles god bistand som advokat, blant annet i flere rettstvister. Uten hans hjelp er det sannsynlig at jeg ikke ville hatt mye kontakt med mine barn i dag. Jeg gir ham de beste anbefalinger.» 

Reidar, Tobarnsfar, Oslo

Finn oss på Facebook

Samarbeidspartnere