Skifte ved samlivsbrudd

Hovedloven på dette området er, foruten skiftelovenekteskapsloven fra 1991. Den er et eksempel på lite hensiktsmessig privatrettslig lovgivning som bidrar til kompliserte økonomiske oppgjør ved separasjon. Noe av problemet skyldes de mange skjønnsmessige kriteriene i loven som gjør det vanskelig å være sikker på ens rettslige posisjon. Vi kan bidra til å forebygge slike vanskeligheter ved å lage gode avtaler, eventuelt i form av ektepakt, mens samlivet ennå består. Er skjæring et faktum, så kan vi bistå med rådgivning, eller om nødvendig også med å prosedere tvisten for domstolene. På grunn av rettsområdets karakter, kan det siste lett komme til å bli temmelig kostbart.

Ved samlivsbrudd mellom samboende kan den rettslige situasjonen i forbindelse med økonomisk oppgjør noen ganger være enda vanskeligere enn for gifte (ekteskapsloven gjelder ikke her). Her vil det være enda viktigere med en ryddig avtale inngått under samlivet. Vi kan hjelpe med det.

Kontakt oss