Arbeidsrett

Arbeidsretten er et omfattende rettsområde. Hovedloven på området er arbeidsmiljøloven fra 2005. Vår praksis  er naturlig sentrert om individuelle tvister knyttet til oppsigelse, avskjed, tvist om lønn og feriepenger osv. Vi har også kompetanse og erfaring i kompliserte saker om trakassering (mobbing) og varsling (whistle-blowing). Vi kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Kontakt oss