Våre medarbeidere

Øivind Østberg

Cand. jur UiO 1986
​Advokatbevilling 1991
Møterett for Høyesterett 1994
Fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett

Telefon: 92 61 56 68
E-post: advokatostberg@icloud.com

Språk: Engelsk, fransk, spansk

Victoria Marciuch Sevenoaks

Master i rettsvitenskap UiO 2008
Advokatbevilling 2012

Telefon: (+47) 47 96 43 86
E-post: advokat.marciuch@icloud.com

Språk: Engelsk, polsk, spansk

Safa Karakrah

Master i rettsvitenskap UiO 2013
Advokatfullmektig

Telefon: (+47) 99 10 17 06
E-post: safa.karakrah@icloud.com

Språk: Engelsk, arabisk