Strafferett

Firmaets arbeid innen strafferett har hovedvekt på forsvarerrollen. Straffesaker kan omfatte trafikkovertredelser, vold, seksuallovbrudd, trygdebedrageri, økonomisk kriminalitet osv. Enkelte straffesaker kan springe ut av barnevernsinngrep. En slik sak hvor Østberg var forsvarer finner du omtalt her. En annen sak, der Marciuch var forsvarer, kan du lese om her

Vi kan også ta oppdrag som bistandsadvokat, der det gis fri rettshjelp i forbindelse med straffesak, og dessuten til vurdering av om det er grunnlag for f eks voldtektsanmeldelse.

Kontakt oss