Utlendingsrett

Har du problemer med oppholdstillatelsen din, har du fått avslag på søknad om tillatelse eller risikerer du å bli kastet ut av Norge? 

Advokatfirmaet Øivind Østberg AS har god kompetanse innen asyl og utlendingsrett. Reglene innen utlendingsrett er kompliserte og uoversiktlige, slik at det kan være vanskelig å løse situasjonen på egen hånd. Det kan også være vanskelig å forholde seg til norske utlendingsmyndigheter. Våre advokater kan bistå deg overfor Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) eller med å fremme din utlendingssak ved en norsk domstol. 

Du kan ta kontakt med oss for en første vurdering av din sak for en rimelig pris. I enkelte typer utlendingssaker vil du ha krav på fri rettshjelp. Vi kan vurdere om din sak er en av disse. I noen tilfeller dekker innboforsikringen advokatbistand, dersom du har en registrert adresse med innboforsikring som du bor på når du f eks mottar avslag. I de fleste tilfeller må du likevel selv betale for advokatbistand.

Eksempler på saker våre advokater kan hjelpe deg med er:

– Visum
– Arbeidstillatelser
– Asyl
– Familiegjenforening
– Utvisning og tilbakekall av oppholdstillatelser
– Statsborgerskap

Kontakt oss